Dva mjeseca, koliko je proteklo od rezolucije »El-Hidaje«, bilo je dovoljno da splasne oduševljenje muslimanskih prvaka Nezavisnom Državom Hrvatskom, i u muslimanskim rezolucijama zaista nalazimo izraze njihovog otvorenog nezadovoljstva. Uzrok tog nezadovoljstva, međutim, nije zločinačka narav NDH, kako se to danas želi predstaviti… (dalje).