Serijal ima tri nova nastavka: “Platonova Država“, “Platonovi Zakoni” i “Aristotel, prvi politolog”. Inače, nastavci se najprije pojavljuju na FB stranici Fondacije Friedrich Naumann za Zapadni Balkan. Na moje iznenađenje, neki od njih su pregledani preko 30 hiljada puta…