Cucla za konstitutivne narode

Negdje pri kraju Kritike bosanskog uma napisao sam da su »činjenice najveći neprijatelj Bošnjaka kao konstitutivnog naroda«1 – zaključni stav koji nisam podrobnije obrazlagao jer sam na prethodnim stranicama iznio sasvim dovoljan broj navoda koji ga potkrepljuju. No kako je prezir spram činjenica kao crta mentaliteta jedan od važnijih uzroka neuspjeha bošnjačkog projekta, moram taj…