Kulturni korijeni arapske intelektualne zaostalosti

Nedavno preminuli egipatski književnik Teufik el-Hakim jednom je ispravno primijetio da riječ taḫalluf, koja u arapskom izražava ideju zaostalosti, etimologijski označava položaj onoga koga su pretekli i koji više ne može da slijedi tempo. U tom smislu, zaostalo (mutaḫallif) društvo bilo bi ono koje se, nakon što se razvijalo zajedno s napredovanjem civilizacije ili ga je čak potaklo, našlo iz ovog ili onog razloga u situaciji da više ne može da ga slijedi…(dalje).

Početna