Ispravka krivog naroda

U poplavi publikacija koje su u proteklih dvadeset pet godina tematizirale Bosnu, bošnjaštvo i Bošnjake na sve zamislive načine i iz svih mogućih aspekata, Bošnjaštvo kao promašen projekt nije samo još jedan naslov poput ostalih. Vrlo je vjerovatno da će mnogi čitalac, nezavisno od autorovih ozbiljnih namjera, takvu sintagmu doživjeti u najboljem slučaju kao neukusnu…