Beskorisni idiot

Nedovršeni serijal »Antiamerikanizam«, koji ispisujem već nekoliko godina, nedavno je prikazao Suad Beganović u tekstu »Zablude jednog liberala«, objavljenom na sajtu Prva smjena čiji su urednici sebi dali u zadatak, dok čekaju »lokomotivu historije«, da se suprotstavljaju nacionalizmu i kapitalizmu ostajući, naravno, »vjerni ideji lijeve misli, demokratskog uređenja, radničkih prava, antifašizma, progresa, emancipacije i borbe…