Abdallah Laroui: Islam i sloboda

Prevedeno iz: Abdallah Laroui, Islam et modernité, La Découverte, Pariz, 1987, »Islam et liberté«, ss. 47-63. 1. Ḥurriya: riječ i stvar Kako su muslimani sebi predstavljali slobodu? To je pitanje koje orijentalisti vole da postavljaju, i koje se već nalazilo u pozadini antiislamske polemike mnogih katoličkih i naročito protestantskih teologa[1]. Pođimo ipak od jedne utvrđene…