Zamislite Grčku…

Pitanje o tome ko može raspravljati i odlučivati o javnim poslovima, tj. onima koji se tiču polisa ili grada-države (τὰ πολιτικά), prvi puta je izrijekom postavljeno u Grčkoj, prije nekih 2500 godina. Veliki mislioci poput Sokrata i Platona smatrali su da tu moć treba da imaju samo oni koji se u javne poslove razumiju, a…