Tarik Haverić, rođen 28. marta 1955. u Sarajevu.

2018-2020 Predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (u zvanju redovnog profesora)
2012-2018 Predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (u zvanju vanrednog profesora)
2007-2012 Predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (u zvanju docenta)
2007/08 Predavač na FPN u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne i mirovne studije (kolegij »Međunarodne organizacije«)
2006/07 Predavač na postdiplomskom studiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli (u zvanju docenta); predavač na postdiplomskom studiju »Menadžment u socijalnom radu«, u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Univerziteta u Göteborgu; predavač na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
1988-1990 Asistent na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu
1978-1993 Urednik u Igranom programu TV Sarajevo

Obrazovanje

Diplomirao pozorišnu režiju i radiofoniju na Akademiji za kazalište i film u Zagrebu (u januaru 1978). Paralelno studirao povijest umjetnosti i filozofïju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977-1979 (magistrirao 1989).
Od 1993. do 1999. upisan kao doktorant na Univerzitet Paris X-Nanterre. Doktorsku tezu iz političkih nauka, s naslovom Ethnos i demokratija. Slučaj Bosne i Hercegovine, odbranio u decembru 1999. Biran u zvanje docenta 2000, u Francuskoj.

Izlaganja na naučnim i stručnim skupovima

»Ljudska prava u vremenu globalne krize«, Sarajevo, 15. maj 2017. (OSCE/SABNOR BiH)
»Europe in the identity trap? The resurgence of national constrictions and the idea of Europe«, Sarajevo, 26. april 2017. (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung)
»Vjerska obilježja u sudovima BiH?«, Sarajevo, 5. april 2016. (Fondacija Centar za javno pravo)
»Čuvajmo mir, pamtimo stradanja i genocid, Srebrenica 1995-2015«, Kiseljak, 30. maj 2015. (Pravni fakultet Univerziteta u Travniku)
»Sekularnost  i religija: Bosna i Hercegovina i regija«, Sarajevo, 25. april  2015. (IMIC, Fondacija Centar za javno pravo)
»Sjedinjena Evropa od Kanta do Habermasa«, Sarajevo, 16. novembar 2012. (Fondacija Centar za javno pravo, Udruženje za političke nauke)
»Društveni dijalog i politika konvergencije u BiH«, Sarajevo, 11. maj 2012. (Fakultet političkih nauka Sarajevo)
»BiH, europska zemlja bez ustava — znanstveni, etički i politički izazov«, Sarajevo, 3-4. februar 2012. (Franjevački institut za kulturu mira Split)
»Deparlamentarizacija ustavotvorstva«, Sarajevo, 14. decembar 2010. (Fondacija Centar za javno pravo, Udruženje za političke nauke BiH i Konrad Adenauer Stiftung)
»Bosna i Hercegovina i evropski identitet«, Zenica, 5. novembra 2010. (Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet)
»Bošnjaci i bošnjaštvo u XXI. stoljeću«, Zagreb, 15. maj 2009. (Vijeće bošnjačke  nacionalne  manjine Grada Zagreba)
»Uloga liberala u 21. vijeku«, Sarajevo, 12. maj 2009. (Swedish International Liberal Center — SILC)
»Vrednosni odnos političkih elita u BiH prema BiH i EU«, Sarajevo, 2. decembar 2008. (Institut za društvena istraživanja i Fondacija Heinrich Böll)
»Istorijsko ’ne ’ staljinizmu«, Sarajevo, 28. juni 2008. (Savez društava Tito u Bosni i Hercegovini)
»Primjer Bosne i Hercegovine: Održivi koncepti ili stranputice međunarodne zajednice?«,  Sarajevo, 17. april 2007. (Fondacija Heinrich Böll)
»Evropska unija i Bosna i Hercegovina: Između upravljanja krizom i izgradnje države«, Sarajevo, 9. septembar 2004. (Fondacija Heinrich Böll)

Knjige

Liberalna demokratija. ECLD, Sarajevo, 2018.
Kritika bosanskog uma. ECLD, Sarajevo, 2016.
I vrapci na grani. Rabic, Sarajevo, 2009.
Čas lobotomije. Prikaz jednog kulturnog skandala. Rabic-ECLD, Sarajevo, 2007.
Ethnos i demokratija. Slučaj Bosne i Hercegovine. Rabic, Sarajevo (mart 2006; prerađena i prilagođena doktorska disertacija iz političkih nauka).
Izgradnja Evrope (izbor tekstova, prevod i predgovor). IMIC, Sarajevo, 2001.
Srednjovjekovno filosofijsko nazivlje u arapskom  jeziku. El-Kalem, Sarajevo, 1990 (magistarski rad iz filozofije u neizmijenjenom obliku).

Članci

»Bosanskohercegovačko uređenje i većinsko odlučivanje«, Sveske za javno pravo 29, Sarajevo, 2017, ss. 50-56.
»Neprijatelj čovječanstva (hostis humani generis). Savremena upotreba pojma«.  Zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferencija »Čuvajmo mir, pamtimo stradanja i genocid, Srebrenica 1995-2015«, Kiseljak, 30. maj 2015. (Pravni fakultet Univerziteta u Travniku), Travnik, 2015, ss. 313-321.
»Vrijednosti i sistem«. Sveske za javno pravo 19, Sarajevo, 2015, ss. 10-16.
»Liberalizam prije liberalizma?«. Sveske za javno pravo 18, Sarajevo, 2014, ss. 91-96.
»Bosanski muslimani i (post)modernost«. Bosna franciscana 40, Sarajevo, 2014, ss. 61-84.
»Vladavina prava ili vladavina zakona«. Sveske za javno pravo 13, Sarajevo, 2013, ss. 37-42.
»Ustav BiH između pravne znanosti i političke moći«. Bosna i Hercegovina, europska zemlja bez ustava — znanstveni, etički i politički izazov, Franjevački institut za kulturu mira/Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2013, ss. 164-170.
»Od kantovskog projekta do hegelovskog ostvarenja. Ujedinjenje Evrope kroz lukavstvo uma?«. Sveske za javno pravo 10, Sarajevo, 2012, ss. 84-87.
»Treći ideal«. Filozofska istraživanja 112, Zagreb, 2011, ss. 407-416.
»Nepristranost: fikcija kao ideal«. Pravni zapisi, br. 2, Beograd, 2010, ss. 460-471.
»Muke s liberalizmom II«. Status (magazin za političku kulturu i društvena pitanja), br. 15, Mostar, proljeće 2011, ss. 266-275.
»Naknadna razmišljanja o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji«. Politička elita u Bosni i Hercegovini i Evropska unija, FPN, Institut za društvena istraživanja, Sarajevo, 2009, ss. 169-174.
»Muke s liberalizmom I«. Status (magazin za političku kulturu i društvena pitanja), br. 13, Mostar, 2008, ss. 133-144.
»Šta je povijesno u “Historijskom ne”«. Istorijsko ne staljinizmu (zbornik radova). Savez društava Tito u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2008, ss. 73-76.
»Studenti i njihova država«. Elektronski časopis Puls demokratije, januar 2008, http://arhiva.pulsdemokratije.net/index.php?id=656&l=bs
»Političke, kulturne i društvene pretpostavke za evropeizaciju Bosne i Hercegovine«, Evropska unija i Bosna i Hercegovina: Između upravljanja krizom i izgradnje države, Sarajevo, 2005, ss. 27-30.
»Granice etnokulturne pravde«. Helsinška povelja, Beograd, br. 53, juni 2002 (1), br. 54-55, juli-avgust 2002 (2).
« Les identités individuelles, les identités collectives : nouvelles interrogations ». U skupnom djelu Théo ROBICHET, Joël KOTEK, Olivier GILLET (prir.). Europe contre Europe ? L’Union européenne au défi des identités nationales et religieuses de l’Europe orientale. Quorum: Pariz, 1999.
« Les Musulmans bosniaques entre l’ethnos et la démocratie ». U skupnom djelu Mondher KILANI (prir.), Islam et changement social. Lausanne: Éditions Payot, 1998.
»Gefahren und Chancen der bevorstehenden Wahlen in Bosnien-Herzegowina«. U skupnom djelu Rolf HANUSCH, Edin SARCEVIC, Hanns THOMÄ-VENSKE (prir.). Fluchtlinge, Verfassungsrecht und Menschenrechte. Berlin: ZDWF, 1997.
“Is the war in former Yugoslavia a war of minorities?”. U časopisu Via Europa, London, januar 1996.
« De vrais faux problèmes ». U časopisu Confluences Méditerranée, n° 13, zima 1994-1995.
« Bosnie : les partis dans la guerre ». U časopisu Diagonales Est-Ouest, n° 18, februar 1994.
»Die “bosnische Frage” — eine europäische Frage«. In Alida BREMER (dir.) Jugoslawische (Sch)erben. Probleme und Perspektiven. Münster: Fibre Verlag, 1993.
« Le funeste plan de paix pour la Bosnie ». U pariškom dnevniku Libération, 20. oktobar 1993.
« La “question bosniaque” en tant que problème européen ». U časopisu Lignes, n° 20, Pariz: Éditions Hazan, septembar 1993.
« L’Europe, et la pierre de touche bosniaque ». U časopisu La règle du jeu, n° 11, Pariz, septembar 1993.
“The cruelest Unity: A Bosnian Norm for European Rights”. War Report, juni-juli 1993.
»U potrazi za izvornikom. O prevođenju Ibn Rušda u južnoslavenske jezike«. The Bridge, Journal of Croatian Literature, n° 4, Zagreb, 1990.
»Država, nacija, suverenost«. Nedjelja, n° 19 (1. jula 1990) i n° 20 (8. jula 1990).
»Pravilo i izuzeci. O državama naroda i državama građana«. Nedjelja, n° 4 (18. marta 1990).
»Prokrustova postelja dogmatskog marksizma. Uz studiju dra Miroljuba Jevtića Savremeni džihad kao rat«. Kulturni radnik, n° 3, Zagreb, 1989.
»Dijalektika pseudokonkretnog. Politološka analiza kosovskih zbivanja«. Oslobođenje/Nedjelja, 21. avgust 1988.
»Ketman. Jedno čitanje Zarobljenog uma Czeslawa Milosza«. Oslobođenje/Nedjelja, 5. juni 1988.
»La terminologie philosophique arabe. Prolégomènes«. Synthesis Philosophica n° 3, Zagreb, 1987.
»Ibn Tufayl i njegov filozofski roman«. Pogovor uz vlastiti prevod Ibn Tufaylovog Živog sina Budnoga, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985.

Prevodi iz francuskog

Benjamin Spector, Društvo (hrestomatija), Rabic, Sarajevo, 2005.
Julie Saada-Gendron, Trpeljivost (hrestomatija), Rabic, Sarajevo, 2005.
Frédéric Rouvillois, Pravo (hrestomatija), Rabic, Sarajevo, 2004.
Robert Schuman, Za Evropu, Rabic, Sarajevo, 2004.
Bruno Bernardi, Demokratija (hrestomatija), Rabic, Sarajevo, 2003.
Mikaël Garandeau, Liberalizam (hrestomatija), Rabic, Sarajevo, 2003.
Atila Özer, Država (hrestomatija), Rabic, Sarajevo, 2003.
Aleksandar Popović, »Tipologija održanja jednog mističkog islamskog reda u Jugoslaviji. Slučaj Kadirija u Kosovskoj Mitrovici«, Islamska misao, XIII/146, Sarajevo, februar 1991, ss. 42-47.
Beni Sadr, Kur’an i ljudska prava, El-Kalem, Sarajevo, 1990.
Louis Gardet, Ljudi islama (dijelovi), Islamska misao, Sarajevo, 1988.
Henry Corbin, Lice Božje, lice čovjekovo (dijelovi), Islamska misao, Sarajevo, 1987.
Henry Corbin, »Ideja Parakleta u iranskoj filozofiji«, Islamska misao XII/1990, 140 (ss. 45-52), 141 (ss. 30-38).
Henri Laoust, Raskoli u islamu, Naprijed, Zagreb, 1985. (2. izd.: Vjerske podjele u islamu, Rabic/ECLD, Sarajevo, 2004)
Muhamed Arkun, »Kako čitati Kuran?«, Argumenti, Rijeka, 1984.
Henry Corbin, Historija islamske filozofije II, Veselin Masleša, Sarajevo, 1980.

Prevodi iz arapskog

Ibn Tufayl, Živi sin Budnoga (Risāla Hayy ibn Yaqzan), Veselin Masleša, Sarajevo, 1985.
Ibn Sina, »Pjesan o duši« (Qasīdat al-‘ayniyya), Život, Sarajevo, 1985.

Početna