Bosanskohercegovačko uređenje i većinsko odlučivanje

U zapadnoj političkoj kulturi, većinsko odlučivanje shvata se, uz cijeli niz načelnih i kontekstualnih ograničenja, kao sama bit demokratije. S razlikama od jednog do drugog političkog sistema, većinom glasova biraju se poslanici u zakonodavnim tijelima i neki nosioci izvršnih (šef države) ili sudačkih funkcija… (dalje).

Neprijatelj čovječanstva (hostis humani generis). Savremena upotreba pojma

Od početka oružanih sukoba na Balkanu 1991-1999, u regiji je porasla učestalost upotrebe mnogih izraza vezanih za ratno i međunarodno krivično pravo, koji su se iz udžbenika i stručne pravničke literature proširili na jezik štampanih i elektronskih medija pa čak i svakodnevne komunikacije… (dalje).

Vrijednosti i sistem

Nakon islamističkog atentata na redakciju pariškog satiričnog časopisa Charlie Hebdo, javni i medijski prostor zapadnih zemalja našao se doslovno zatrpan reakcijama. Ove reakcije ispreplele su se u neprohodnu šikaru koja sada onemogućuje kako pristup inicijalnom događaju tako i njegovo sagledanje s odstojanja… (dalje).

Liberalizam prije liberalizma?

U septembru 2014. objavio je Dejan Jović, u to vrijeme savjetnik hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, u Političkoj misli komentar s naslovom »Samo u mitovima svaki narod želi državu. U stvarnosti — ne«. U komentaru, napisanom povodom škotskog referenduma o nezavisnosti… (dalje).

Bosanski muslimani i (post)modernost

Prije desetak godina, marokanski autor i univerzitetski profesor Abdou Filali-Ansary opisao je tadašnja intelektualna previranja u islamskom svijetu sljedećim riječima… (dalje).

Vladavina prava ili vladavina zakona?

Učestalije pojavljivanje izraza »vladavina prava« bilježi se u Jugoslaviji, u tadašnjem srpskohrvatskom jeziku, krajem 80-ih godina, u procesima koji su najavljivali slom jednopartijskog sistema. Kao prevod engleskoga rule of law, »vladavina prava« spada u niz zahtjeva koje osamostaljeni segmenti civilnoga društva postavljaju pred ideološki integriranu državu koju potresa legitimacijska kriza… (dalje).

Ustav BiH između pravne znanosti i političke moći

Naslov skupa zamišljen kao radni: BiH, europska zemlja bez ustava — znanstveni, etički i politički izazov, postao je konačan. Pojašnjenja organizatorâ otkrivaju da ga oni sami shvataju kao intrigantan. On to nesumnjivo i jest, prije svega zbog apodiktičnosti glavne tvrdnje koja, shvaćena kao činjenični sud, nije tačna… (dalje).

Od kantovskog projekta do hegelovskog ostvarenja. Ujedinjenje Evrope kroz lukavstvo uma?

Jürgen Habermas počeo je da se sistematski bavi Kantovom idejom trajnog mira prije nešto više od 15 godina, povodom dvjestogodišnjice objavljivanja Kantovog spisa, ukazujući oštroumno na konceptualne probleme njegove konstrukcije koja je nespojiva s historijskim spoznajama koje mi danas posjedujemo, a koje Kant nije mogao imati… (dalje).

Treći ideal

Naslov jednog predavanja Ronalda Dworkina iz jula 1992, »Liberty, Equality, Community«, preveden je u srpski kao »Sloboda, jednakost i zajedništvo«. Treći izraz iz naslova, community, prevodi se u samom tekstu po potrebi još i kao »zajednica«, naročito kada autor upotrebljava množinu, communities… (dalje).

Nepristranost: fikcija kao ideal

U vrijeme kada je štokavski dijalekt služio kao osnova za normiranje književnog hrvatskog ili srpskog jezika, pristranost se uglavnom javljala u njegovoj zapadnoj a pristrasnost u njegovoj istočnoj »varijanti«. Danas prvi lik pripada leksičkom fondu hrvatskog a drugi leksičkom fondu srpskog, dok se u bosanskoj govornoj i tekstualnoj praksi oba upotrebljavaju promiscue.… (dalje).

Muke s liberalizmom

U Bosni i Hercegovini, časopisi izlaze rijetko i neredovno. Samo toj činjenici možemo zahvaliti što se polemika o konsocijacijskoj demokratiji protegla na više od dvije godine. Pokrenula ju je knjiga Mirjane Kasapović Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država,čiji su dijelovi već bili objavljeni u zagrebačkom Gordoganu… (dalje).

Naknadna razmišljanja o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji

Neuobičajeno za skupove ove vrste, počinjem jednim ličnim priznanjem: ne pamtim da mi je ikada bilo tako teško da odgovorim na preuzetu obavezu. U početku, ništa nije ukazivalo na teškoće s kojima ću se sresti. Naslov skupa, Vrednosni odnos političkih elita u Bosni i Hercegovini prema Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, sadržavao je zdravorazumsku sugestiju da se političke elite i prema jednome i prema drugome odnose različito, te da neke od njih BiH, a neke od njih EU, ne smatraju poželjnom… (dalje).

Šta je povijesno u »historijskom ne«

Šezdeset godina Rezolucije IB je »okrugla« godišnjica, od onih koje se obilježavaju. No u našem današnjem obilježavanju posmatraču sa strane mnogo toga može se učiniti sporno: šta se obilježava, ko obilježava, i naročito zbog čega… (dalje).

Studenti i njihova država

Svake akademske godine stotine novih studenata pravnih fakulteta u našoj zemlji upućuju se u osnove nauke o državi i pravu. Taj predmet zamišljen je kao najopštiji uvod u studije te se zato i predaje na prvoj godini: studenti tu stječu »uvodna saznanja o državi, obliku vladavine, političkom sistemu i vezi države i prava«, drugim riječima o državi kao pravno-političkom kompleksu moći i osnovnim problemima i pojmovima »koji su im potrebni za uspješno svladavanje konkretnopravnih nauka«… (dalje).

Političke, kulturne i društvene pretpostavke za evropeizaciju Bosne i Hercegovine

Naslov koji su mi organizatori sugerirali i koji sam prihvatio, »Političke, kulturne i društvene pretpostavke za evropeizaciju Bosne i Hercegovine«, veoma je ambiciozan. No vrijeme koje nam je danas svima stavljeno na raspolaganje veoma je ograničeno. Stoga moj prilog, nakon kraćeg uvoda, nužno ima formu teza: strukturiranih i koherentnih iskaza o predmetu koji se međutim ne dokazuju. Podrazumijeva se, ipak, da u tim tezama ne iznosim ništa o čemu ja sam ili drugi autori nismo na drugom mjestu iscrpnije i dokumentiranije pisali… (dalje).

Granice etnokulturne pravde

U savremenoj političkoj filozofiji ime Willa Kymlicke najprije se vezuje uz kritiku liberalne perspektive i liberalne argumentacije što ih je razvio John Rawls, za koje ovaj kanadski filozof — u širem okviru rasprave liberala i zajedničara (komunitarista) o prvenstvu pravednoga nad dobrim — smatra da su zasnovane na neodgovarajućoj rekonstrukciji naše moralne psihologije… (dalje).

Početna