Povijest političkih idejaLiberalizamRadio priča kinoOnih para…Čemu još filozofija
U serijalu Povijest političkih ideja
donosim sažet pregled razvoja
političkog mišljenja od
najstarijih vremena do danas
Historijsko-tematski
prikaz liberalizma u deset
nastavaka
Kratki audio-zapisi (8-10 min) o daljoj i bližoj kulturnoj i društvenoj povijesti Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
30. Gaj i Ulpijan
29. Vergilije, ideologija države
28. Lukrecije
27. Ciceron
26. Polibije
25. Rim, prekretnica
24. Epikurejstvo, pokušaj apolitičnosti
23. Stoicizam
22. Kinički pogledi na politiku
21. Helenizam i kraj polisa
20. Demosten i sumrak demokratije
19. Aristotel o vrstama uređenja

18. Aristotel, prvi politolog


17. Platonovi Zakoni


16. Platonova Država


15. Ksenofont, kritičar demokratije


14. Isokrat, politika kao retorika


13. Sokrat


12. Antička i moderna sloboda


11. Tukidid i teorija moći


10. Atena i Sparta kao ideali


09. Sofisti


08. Herodot


07. Sedmorica mudraca


06. Hesiod


05. Homerovi svjetovi


04. Teokratije starog Istoka


03. Magijsko-religijsko mišljenje


02. Društva bez države


01. Političke ideje i društvena stvarnost

10. Neliberalna demokratija i liberalizam straha
09. Liberalizam i ljevica
08. Susret liberalizma i demokratije
07. Sreća i korisnost
06. Jednakost i pravda
05. Vlasništvo i tržište
04. Izvor prava pojedinca
03. Individualizam
02. Riječ je o slobodi
01. Liberalizam ili demokratija?
19. Knjiga drugova
18. Uspomene na spomenice
17. Tin u Sarajevu, Musa u Zagrebu
16. Sve boje Spektra
15. Kakvi smo bili »Mi«
14. Jabuka za druga Tempa
13. Petrarca u našem gradu
12. Frano Povia
11. Posjeta Ernsta Tollera
10. Kortiž
09. Poezija Sarajeva
08. Filmovi i naslovi
07. Kratki život Dramskog amaterskog kluba
06. Lije pljusak, stari gusak…
05. Vesela udovica
04. Susret do kojeg nije došlo
03. Umjetnikova tužba
02. Srebrni oklopnik
01. Fritz Kreisler u Sarajevu

Početna