Povijest političkih idejaLiberalizamRadio priča kinoOnih para…Čemu još filozofija
U serijalu Povijest političkih ideja
donosim sažet pregled razvoja
političkog mišljenja od
najstarijih vremena do danas
Historijsko-tematski
prikaz liberalizma u deset
nastavaka
Kratki audio-zapisi (8-10 min) o daljoj i bližoj kulturnoj i društvenoj povijesti Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
21. Helenizam i kraj polisa
20. Demosten i sumrak demokratije
19. Aristotel o vrstama uređenja

18. Aristotel, prvi politolog


17. Platonovi Zakoni


16. Platonova Država


15. Ksenofont, kritičar demokratije


14. Isokrat, politika kao retorika


13. Sokrat


12. Antička i moderna sloboda


11. Tukidid i teorija moći


10. Atena i Sparta kao ideali


09. Sofisti


08. Herodot


07. Sedmorica mudraca


06. Hesiod


05. Homerovi svjetovi


04. Teokratije starog Istoka


03. Magijsko-religijsko mišljenje


02. Društva bez države


01. Političke ideje i društvena stvarnost

06. Jednakost i pravda
05. Vlasništvo i tržište
04. Izvor prava pojedinca
03. Individualizam
02. Riječ je o slobodi
01. Liberalizam ili demokratija?

6. Lije pljusak, stari gusak…
5. Vesela udovica
4. Susret do kojeg nije došlo
3. Umjetnikova tužba
2. Srebrni oklopnik
1. Fritz Kreisler u Sarajevu

Početna