Čovjek koji je Clintonu platio cappuccino

Kada su mu otkrili živinu, Cano Lakomica nije osjetio nikakav strah, već prije olakšanje, što je i njega iznenadilo. To je, dakle, bio kraj svih stvari – najniža tačka njegovog prolaska ovim svijetom. Ovim jedinim svijetom, osjetio je potrebu da sam sebi naglasi, jer u neke druge svjetove, druge živote i priče o dženetu jedva…