Antiamerikanizam (IV): Robovi predrasuda

Ako je današnje stanje međurasnih odnosa u SAD jedan od najsnažnijih argumenata za antiamerikanizam, onda je povijesna geneza tog stanja njegova udarna pesnica. Mislim, naravno, na robovlasništvo i sve činjenice s njim u vezi. Neporeciva je istina da su Afrikanci, tokom XVII. stoljeća, uvoženi u engleske kolonije na sjevernoameričkom kontinentu, prodavani i kupovani kao najobičnija…