Djevojtchica i njena matchka

Kada se negdje krajem osamdesetih već dalo naslutiti da se zbiva nešto neviđeno, što nikako neće izići na dobro, počeo je Mujo Kalezić da se pita kada je prvi puta bilo moguće pouzdano znati da se Jugoslavija mora raspasti uz velik prasak. Da sam sebe propitkuje o uzrocima pojava u svakodnevnom životu, to mu je…